VannglassKoking av drikkevannet i Oslo

17.10.2007

Presseklipp

Vann- og avløpsetaten har funnet parasitter i drikkevannet på tre steder i Storo-området som får drikkevann fra Oset vannrenseanlegg. Det er funnet et lite antall av Giardia og Cryptosporidium, og det er usikkert om dette kan gi sykdom hos mennesker.

Etter drøftinger med Mattilsynet og Helse- og velferdsetaten ved kommuneoverlegen og smittevernoverlegen er det tatt beslutning om at innbyggerne anbefales å koke vannet i minst 3 minutter hvis det skal brukes til drikke, matlaging eller tannpuss.

Link Bydel Nordre Aker: Kok drikkevannet
Link Helse- og omsorgsdepartementet: Drikkevannet i Oslo
Link Mattilsynet anbefaler koking av drikkevannet i deler av Oslo
Link Østlandssendingen: Ikke drikk vann fra springen
Link Aftenposten: Ikke drikk vannet i Oslo