Foreldremøte 26. september

26.09.2007

Husk foreldremøte i kveld kl. 19.00. Vi starter på Gul avdeling med aktuell informasjon bl.a. om ombygning/rehabilitering. Deretter går vi til respektiv avd. der det gis informasjon om planer for dette barnehageåret.