SykkelbodSykkelopprydding

25.08.2007

Sist vinter ble det ryddet i sykkelbodene, og alle umerkede sykler og «sykkelvrak» ble fjernet. Bare noen få beboere har tatt kontakt med vaktmesteren og etterlyst sine sykler. Dersom det fremdeles er beboere som etterlyser sin sykkel, må sykkeleier ta kontakt med vaktmesteren.

Inndratte sykler som det ikke er gjort krav på innen 1. oktober 2007 vil bli avhendet.