GiroDugnad 2007

12.06.2007

I disse dager sender styrekontoret ut giroer pålydende kr. 200 i postkassene til de som ikke har deltatt på dugnad 2007. Det er selvfølgelig ikke noe krav om innbetaling, men et tilbud til de som av en eller annen grunn ikke kunne delta aktivt.