Filminnspilling

Film07.06.2007

Fredag blir det utenfor blokken gjort opptak til en film.

Det er noen unge gutter som har et filmprosjekt og ønsket å bruke vårt anlegg til å gjøre en del filmopptak. Det har vi gitt vårt samtykke til under forutsetning av at de rydder opp etter seg og at ingen som ikke ønsker å bli eksponert kommer med på opptakene.

Dette til informasjon for dem som måtte lure på hva som vil foregå foran blokkene våre på fredag 8. juni.