Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Høyspentmast Høyspentmast
Høyspentmast Høyspentmast og -ledninger

Status for kabling av høyspentledningen

26.04.2007

Vi har mottatt følgende informasjon fra Torbjørn Togstad i Øvre Grefsen Vel:

På møtet med Oslo Vei tirsdag 17. april hvor Oslo Vei informerte undertegnede at konsesjonssøknaden var innvilget fra NVE ga de også oss på Grefsensiden en siste mulighet til å få gravd ned høyspentledningen fra Grefsenveien 12 a ned til mast ved Grefsenveien. Forutsetningen for dette var at beboere måtte finansiere ytterligere kr 500.000,- for at Oslo Vei kunne ta på seg denne ekstra kablingen. Vi kom ikke i mål med denne finansieringen, vi nådde nesten 3,8 mill kr i beboerfinansiering så her manglet vi noe over kr 200.000,-.

Undertegnede og Per Eric Ståhlbrand (styreleder Sameiet Grefsen Terrassehus) hadde et positivt møte med Oslo Vei onsdag 25.4. hvor vi diskuterte denne ekstra kablingen og finansieringen av dette.

Det er med stor tilfredshet at vi kan informere at Oslo Vei nå har akseptert å kable den ekstra strekningen fra mast 9 (Grefsenkollveien 12a) ned til mast 6 (ved Grefsenveien) på tross av at dette ikke ble fullfinansiert.

Forutsetningene for dette er følgende:

  1. Alle avtaler med grunneiere vedrørende kabling forbi eller over eiendommene undertegnes.
  2. Beløp den enkelte tidligere har bundet seg til opprettholdes og innbetales til konto primo mai.
  3. Alle protester i forbindelse med prosjektet frafalles.

Prosessen for å gjennomføre denne forlengede kablingen blir følgende:

Følgende punkter er forutsetningene til Oslo Vei:

  1. Eksisterende hekker og planter blir tatt opp med jordklump av Oslo Vei. Planting av mindre hekker gjøres av den enkelte. Større planter som krever maskinell håndtering besørges av Oslo Vei. Eldre som har behov for hjelp vil få bistand fra Oslo Vei til plantingen.
  2. Gjerder som må tas ned i forbindelse med graving av grøft vil bli satt opp igjen av Oslo Vei.
  3. Planter, gressplen og jord vil også Oslo Vei sørge for. Finplanering, vanning og senere oppfølging ber Oslo Vei at den enkelte selv sørger for.

Jeg vil også avslutningsvis takke for all den positive støtten vi i arbeidsgruppen har hatt i denne lange prosessen og så får vi glede oss over dette positive resultatet for miljøet på Grefsen. Jeg vil også understreke betydningen den politiske støtten har hatt i denne saken hvor Ola Elvestuen fra Venstre tok saken inn i bystyret og i budsjettforliket for 2007 fikk fremforhandlet 3 mill kr til denne forlengede kablingen. Her må også den positive støtten fra EBY med et bidrag på over 4,1 mill kr nevnes og Backe gruppen med 1,2 mill kr.

Våre lokale politikere i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) og bydelsutvalget (BU) har også vært en viktig og god støtte i denne saken.

Sist, men ikke minst var det jo helt avgjørende at Oslo Vei besluttet å gjennomføre denne tilleggskablingen og bidrar med nesten 1,5 mill kr til dette også nå etter at de har fått innvilget sin konsesjonssøknad fra mast 9 til 14.

Om det er noen spørsmål vedrørende ovenstående kan undertegnede nås på tlf 90956166 eller via e-post.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Togstad
Øvre Grefsen Vel
Leder av arbeidsgruppen