Høyspentmast Høyspentmast
Høyspentmast Høyspentmast og -ledninger

Høyspentsaken

25.04.2007

Etter at Grefsen Terrassehus tilbød en økning av sitt tilskudd på kr 250 000 er man i full gang med å planlegge videre nedgraving av høyspentlinjen fra mast 9, endemasten foran vår blokk A og til mast 6, masten nede ved Grefsenveien. Vi vil få en bekreftelse på dette fra Oslo Vei, og vi er samtidig bedt om å trekke alle våre protester tilbake. Det siste gjør vi så gjerne når vi nå har klart å få til at endemasten foran vår barnehage fjernes og linjen kables videre.

Det har vært en lang og tung kamp, og vi vil takke alle våre medspillere. Torbjørn Togstad fra Øvre Grefsen vel har gjort en kjempeinnsats for å få brakt dette i orden. Det er ikke få timers arbeid han har nedlagt før vi kan glede oss over det resultatet som er oppnådd. Vi har hatt et utmerket samarbeid med Torbjørn Togstad. Våre protester sammen med hans innsamling av penger og tilgang på avtaler førte til at alle våre motparter etterhvert myknet og vi nådde det målet som vi aldri mistet troen på at vi ville nå.