Møter i Forliksrådet

16.04.2007

Styret er ikke enig i sluttregningen BMR har presentert for arbeidet med vestfasaden. Uenigheten på 1,2 mill kroner er nå brakt fram til Forliksrådet 26. april.