Aprilsnarr!Tunnel-innkjøring til Grefsenkollveien 12

01.04.2007

Som tidligere bredt omtalt, så har det ligget i planene at den nye blokken i Grefsenkollveien nr 14 skal benytte vår innkjøring. Dette har SGT vært sterkt kritiske til.

Nå har Oslo Vei og Backegruppen foreslått at SGT får ny innkjøring: tunnel under høyspentmasten og inn/utkjøring fra den gamle brannstasjonen og ut i Kjelsåsveien. Oslo Vei vil flytte ny endemast helt til sørsiden av blokk A slik at den ikke er til sjenanse, og tilbyr dermed større utelekeplass for barnehagen. Minuset med løsningen er finansieringen: Oslo Vei foreslår at dette brukerfinansieres, og SGTs andel er stipulert til 2,8 mill kr.

Saken kommer opp på årsmøtet for videre behandling.