Norges loverReviderte vedtekter og opptaksregler for barnehagen

15.03.2007

I 2006 kom det ny barnehagelov. Det innebærer at alle barnehager må revidere sine vedtekter og opptaksregler. Barnehagens samarbeidsutvalg har gått igjennom disse og ber sameiets årsmøte om å vedta de reviderte vedtektene og opptaksreglene.

PDF Les reviderte vedtekter
PDF Les reviderte opptaksregler
PDF Les barnehagens årsberetning