Foreldremøte 7. mars

28.02.2007

Barnehagen inviterer til foreldremøte 7. mars kl 19.

Alle Norges barnehager har fått tilbud om å bli med på en brukerundersøkelse, og for GTB var det en svarprosent på 61 %. Temaet for møtet er å diskutere de punktene hvor «våre» svar ligger under landsgjennomsnittet - i hovedsak dreier det seg om ute-/inneareal, mattilbudet og muligheten for foreldres medinnflytelse.