Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Foreldremøte 7. mars

28.02.2007

Barnehagen inviterer til foreldremøte 7. mars kl 19.

Alle Norges barnehager har fått tilbud om å bli med på en brukerundersøkelse, og for GTB var det en svarprosent på 61 %. Temaet for møtet er å diskutere de punktene hvor «våre» svar ligger under landsgjennomsnittet - i hovedsak dreier det seg om ute-/inneareal, mattilbudet og muligheten for foreldres medinnflytelse.