TusenlapperGjeldfri!

27.02.2007

Barnehagen har i flere år betalt ned på et driftsunderskudd. Nå som regnskapet for 2006 er gjort opp, viser det seg at det er penger til både å betale tilbake ekstra innbetalt foreldrebetaling samt siste rest av underskuddet på kr 35 000,-. Dermed er barnehagen gjeldfri!