Protokollen

16.02.2007

Det har tatt litt tid å få underskrevet protokollen fra det ekstraordinære sameiermøtet, men her er den!

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte 18.01.2007 (side 1)
Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte 18.01.2007 (side 2)