Norges Geologiske UndersøkelserFrisk jord i GTB

23.01.2007

Alle bydelens barnehager har fått overflatejorden undersøkt for forurensning av Norges Geologiske Undersøkelser. Det ble ikke funnet forurensningsverdier som oversteg de anbefalte nivåene i GTB. Tilsammen fikk 24 av bydelens 71 barnehager krav om å iverksette nødvendige tiltak.