Ekstraordinært sameiemøte

09.01.2007

Ekstraordinært sameiemøte blir avholdt i sameiestuen torsdag 18. januar kl. 18.30. Sameiere som ikke kan være med på møtet kan gi fullmakt til en annen - også styret. Fullmakt legges i styrets postkasse på styrekontoret innen 18. januar kl. 18.00.

Styrets forslag til dagsorden

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Valg av protokollfører og 2 sameiere til å underskrive protokollen
  5. Valg av tellekorps
  6. Styrets forslag til regulering av arealet bak blokkene
PDF Innkalling og fullmakt
PDF Sikre sameiets verdier - regulering av tomten bak blokkene til boliger
PDF Regulering av tomtearealet bak blokkene

Tomt