SykkelMerking av sykler

06.01.2007

Alle sykler i sykkelbodene og i sykkelstativ ute som ikke er merket med seksjonsnummer og dato innen 20. januar vil bli fjernet.