Logo for Grefsen Terrasse BarnehageØkt foreldrebetaling i GTB?

06.01.2007

Det blir foreldreråd i barnehagen mandag 15. januar kl 1930.

Tema for møtet er hvorvidt foreldrene aksepterer en foreldrebetaling på kr 2750,- pr mnd for å sikre en lønnsutvikling på samme nivå som tilsatte i Bydel Nordre Akers kommunale barnehager. Forskriften om «Makspris» gir mulighet til å øke oppholdsbetalingen utover kr 2350,- dersom foreldrene gir sin tilslutning.

Les bakgrunnen og argumentasjonen (PDF)