Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Logo for Grefsen Terrasse BarnehageBarnehagen trenger oppussing!

04.01.2007

Sameiets barnehage er 30 år - og trenger sårt en real modernisering etter at foreldre har vasket, flikket og malt for å holde en minimumsstandard på vegger, inventar og leker. Det er også ønskelig å få en romfordeling som er tilpasset fremtidens pedagogiske prinsipper, og kanskje også noen ekstra småbarnplasser.

Det er nedsatt en prosjektgruppe av foreldre, medarbeidere og eierrepresentant som skal fremme forslag til løsning med kostnadsoverslag til sommeren.