JulepapirJulepapir og pappesker

20.12.2006

Mange vil nok få julegaver som er pakket inn i store pappesker. Å kaste store pappesker i søppelsjakten går dårlig! Derfor oppfordres alle til å bruke returpapirbeholderne i garasjeanlegget til denne typen avfall, slik at vi unngår tette søppelsjakter.

Julepapir anses imidlertid som husholdningsavfall og skal kastes i søppelsjaktene (innpakket i bærepose).

Les mer om avfallshåndtering