Renteøkning

14.12.2006

Vi får stadig høyere rente på lånene våre.

På driftskontoen har vi «hele» 0,75% i innskuddsrente. På kontoen for særvilkår er renten nå 3,40%, mens byggelånet er på 3,95%.