Ingen merknader i tilsynsrapport

27.11.2006

Brann- og redningsetaten har gjennomført inspeksjon i barnehagen. Målet er å kontrollere at brannsikkerheten er på et akseptabelt nivå. Det er også et krav at barn og voksne har en trygg og brannsikker hverdag.

Konklusjonen er hyggelig lesning: ingen brudd på forskriftene. Bra!!