Fellesutgiftene øker med 2,5 %

21.11.2006

Styret har laget budsjettet for 2007, og opprettholder «løftet» om at fellesutgiftene ikke skal stige mer enn 2,5%. Ny strømavtale skal sluttforhandles i løpet av desember, og vi kan forvente at strømmen øker med rundt 30% A-konto.