Logo for Grefsen Terrasse BarnehageTemavalg 2006 - 2007

02.11.2006

Rød og Grønn avdeling har følgende hovedmål: «Bli sosialt kompetente og trygge barn som skal knytte relasjoner».

Det settes fokus på å danne et godt klima blant barna der samarbeid, anerkjennelse og respekt er viktig. De fortsetter også dette året med aldershomogene grupper 2 dager i uken. Barna har samvær med barn på samme alder og det vil være temaopplegg tilpasset aldersgruppene. Gruppene har sin faste turdag - 4-åringene tirsdag og 3- og 5-åringene på onsdag. Da vandrer de avgårde med sekk inneholdende mat og drikke til et turmål som passer for aldersgruppen og aktuelt tema. 5-åringene har eget skoleforberedende opplegg en formiddag i uken. De øvrige dagene er avdelingene aldersblandet, hvilket er viktig for naturlig kultur- og kunnskapsoverføring mellom eldre og yngre barn.

Gul og Blå avdeling samarbeider også med felles turdag for 2-åringene i tillegg til samlinger i smågrupper etter alder og utvikling. Disse avdelingene har hovedtema kroppen i år.

Alle gruppene vil arbeide tverrfaglig, dvs. sørge for at de gjennom året er innom de syv fagområdene.