Høyspentmast foran Grefsen Terrassehus og barnehagenNei til graving på vår tomt

20.10.2006

Oslo Vei har engasjert Omega Elkraft for å grave ned høyspentmasten.

Styret aksepterer ikke at det graves på vår tomt, og vi godtar heller ikke selve løsningen med å få en endemast plassert på vår tomt pga barnehagen. Dette er også styrets standpunkt når det senere må søkes konsesjon.

Eieren av de to andre barnehagene som er nærmeste nabo - Kanvas - har også inntatt samme holdning i sin korrespondanse til Oslo Vei og Backe-gruppen.