PresseklippIkke makspris for alle

20.10.2006

NRK Østlandssendingen:

Flere foreldre i Oslo må nå betale mer enn makspris for barnehageplass. De private barnehagene har fått kuttet budsjettene sine, og dermed sliter mange av dem økonomisk.

Styrer i Grefsen Terrasse Barnehage, Helle Marstrander Fladen, forteller at barnehagen både har sett seg nødt til å ta matpenger og sette betalingen opp til over makspris etter at de fikk kutt i tilskuddet.

Les hele artikkelen på NRK Østlandssendingens nettsider

Se innslag på NRK Nett-TV Se innslag på NRK Nett-TV