ForsikringslogoerBilligere forsikring?

16.10.2006

Det kan gå mot billigere forsikring. Sameiet har startet en prosess mot ulike forsikringsselskap, og den første responsen utfordrer dagens forsikringsselskap stort - med samme egenandel som vi har i dag!

I den nye avtalen vil vi også ha en «dugnadsforsikring» spesielt med tanke på deltakerne i beredskapsgruppa. SGT skal inngå ny kontrakt før jul.