MalerUmalte terrasser blir malt

22.09.2006

Det er nå 22 seksjoner som ikke har malt terrassedører og vinduer hvite. Av disse er det fire seksjoner som har bekreftet at de skal skifte vinduer og dør.

For de gjenstående 18 seksjonene vil nå malerfirmaet Brendemo iverksette maling på den enkelte seksjonseiers regning. Dette er i samsvar med hva styret tidligere har varslet i individuelle brev til den enkelte berørte seksjon.