Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Høyspentmast foran Grefsen Terrassehus og barnehagen

Bidrag til nedgraving av høyspentledning

14.09.2006

Informasjon fra arbeidsgruppen for nedgraving av høyspentledningen:

Arbeidsgruppen for nedgraving av høyspentledningen fra Grefsenkollveien 12 a og ned til Grefsenveien vil med dette takke for alle de positive tilbakemeldingene vi har fått i forbindelse med dette prosjektet og bidragene vi har blitt lovet for å gjennomføre denne nedgravingen. Med bidrag fra Oslo kommune ved EBY og alle bidrag fra berørte beboere så nådde vi en finansiering på ca 6,2 mill kr innen 31.8 som var fristen satt av Oslo Vei.

Oslo Vei kom rett før fristen de hadde satt med nok et overraskende innspill. De forlangte da at kun deres tilbud som vi hadde mottatt for denne ekstra kablingen kunne bli godtatt fra deres side. Dette tilbudet var flere millioner høyere enn konkurrerende tilbud og helt uaktuelt å benytte ut fra hva vi så som mulig å finansiere.

Vi sendte også brev til Oslo Vei ved prosjektleder Jan Engen og kopi til direktør Arnt Rønning den 6.7.06. Dette brevet ble skrevet for at det ikke skulle være noen tvil eller misforståelser av hvordan prosessen fremover ville være. I dette brevet avslutter vi med følgende «Vi vil med utgangspunkt i ovenstående innhente anbud på kabling av ekstra 500 meter og klarlegge at vi har finansiering til dette. Om dere har forslag til firma for å utføre denne tilleggskablingen vil vi gjerne ha tilbakemelding om dette.»

Vi fikk ikke noen tilbakemelding fra Oslo Vei på det tidspunktet at de satte bestemte krav til hvilke firma som skulle utføre denne jobben eller anbefaling av firma til å utføre dette.

Vi hadde møte med Oslo Vei mandag 4. september hvor arbeidsgruppen måtte erkjenne at vi ikke hadde klart å fullfinansiere denne ekstra nedgravingen og dette arbeidet er nå avsluttet.

Dette betyr at arbeidet med finansieringen på nåværende tidspunkt er avsluttet og det vil ikke bli innkrevd noen innbetaling til klientkonto innen 25. september siden vi ikke lykkes med fullfinansieringen av denne kablingen. Bidrag den enkelte har bundet seg til er følgelig frigjort.

Vi har sist uke hatt møte med gruppeleder for Venstre i bystyret, Ola Elvestuen. Han vil i forbindelse med budsjettbehandlingen fremme et budsjettforslag som kan benyttes til denne nedgravingen av høyspentledningen. Vi får følge opp dette fremover å se hvilke muligheter dette gir oss.

Tidsplanen til Oslo Vei med de protester som forventes i forbindelse med konsesjonsbehandlingen vil nok også kunne sprekke slik at et eventuelt beløp fra Oslo Kommune kan være tilgjengelig i tide for å gjennomføre en forlenget nedgraving.

Med vennlig hilsen
Arbeidsgruppen for nedgraving av høyspentledningen ned til Grefsenveien

Terje Bjerke Håkon Svendsen Magne Omestad Pål Rosen Olsen Torbjørn Togstad
        Øvre Grefsen Vel