Oslo kommuneNy sak - ny anke

06.09.2006

I bystyrets reguleringsbehandling av Grefsenkollveien 14, ble det ikke tatt hensyn til kjøreadkomsten til tomten. Det vil være trafikkfarlig - spesielt på vinterstid når biler må ha fart for å komme opp bakken - med felles inn- og utkjøring for nr 12 og 14. Sameiet har nå tre uker på å anke til fylkesmannen.