Ny rammeplan

25.08.2006

Barnehagene ligger fra 01.01.2006 under Kunnskapsdepartementet. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble vedtatt 01.03.2006 og trådte i kraft 01.08.2006.