Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Høyspentmast og -ledningFinansiering og beboerbidrag

22.08.2006

Vi har mottatt følgende orientering fra Torbjørn Togstad, leder av den nye arbeidsgruppa for kabling av høyspentledningen:

Med hensyn til finansiering så har vi tatt utgangspunkt i det som var lovet som bidrag på Grefsensiden i forbindelse med den tidligere fellesaksjonen sammen med Lofthus-siden.

Fra berørte beboere fra Grefsenkollveien 12 og ned til Grefsenveien ble da lovet et bidrag til nedgravingen på 1,9 mill kr.

Oslo Kommune ved Eiendom- og byfornyelsesetaten (EBY) lovet et bidrag tilsvarende andre grunneiere og dette beregnet vi til kr 1,9 mill kr. Etter samtale med EBY har vi fortsatt tatt utgangspunkt i det samme beløpet, men vi har et møte med EBY i uke 34 for å diskutere dette nærmere.

Vi har fått tilbud på alt arbeidet - kabel fra entreprenør Veflen (anbefalt av Hafslund Nett) og priser på kabel fra General Cabel. Dette gir en totalkostnad på ca 6,5 mill kr.

Vi har nå hatt kontakt med mange av beboerne langs høyspentledningen ned til Grefsenveien. Så langt anslår vi at vi har ca 1 mill kr i tillegg til tidligere lovede bidrag. Det betyr at vi med disse forutsetningene har følgende beløp: Beboere ca 2,9 mill kr og Oslo Kommune ved EBY 1,9. Sum kr 4,8 mill kr, manglende finansiering blir da 1,7 mill kr. Jeg understreker at dette er anslag inntil vi får alle skjema med bidrag i retur og har hatt møte med EBY og må følgelig tas med forbehold inntil videre.

Etter møte med Backegruppen har vi nå mottatt et negativt svar fra dem om et eventuelt bidrag. I sitt svarbrev til oss skriver de følgende: «Dere ønsker ytterligere deler av ledningen nedgravd. Det har vi forståelse for, men etter en samlet vurdering anser vi videre nedgraving for å være utenfor vårt interesseområde. Imidlertid synes det som det er mange husstander i området som vil ha direkte glede av en ytterligere nedgraving. Dere har mange gode argumenter for at nedgraving bør gjøres, så vi håper at dere vil vinne frem med dette prosjektet.»

Frist for denne finansiering er det Oslo Vei som har satt, vi har forsøkt å få denne forlenget, men det har det vært et klart nei til. Dette fordi Oslo Vei hevder å ha svært kort tid for å holde tidsplanen i dette prosjektet.

Når vi har fått tilbakemelding om bindende bidrag fra alle berørte parter skal dere bli oppdatert om dette.

Torbjørn Togstad
Øvre Grefsen Vel