Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Oslo kommuneReferat fra bystyrets behandling av innbyggerinitiativet

21.08.2006

Innbyggerinitiativet i høyspentsaken ble som kjent behandlet i bystyrets møte den 21. juni, men det ble ikke tatt til følge. På grunn av korrektur og ferieavvikling har referatet fra møtet ikke vært tilgjengelig, men det er nå lagt ut på kommunens nettsider. Innleggene fra Rune Gerhardsen, Heidi Rømming, Erling Folkvord og Ola Elvestuen er gjengitt i sin helhet.

PDF-format Les referatet i PDF-format (sak 245, side 4-7)