Fra St. Hans-feiringen i 2005St. Hans-feiring bak blokka?

16.06.2006

Hvis noen ønsker å påta seg ansvaret med å arrangere St. Hans-feiring bak blokka, er styret positivt innstilt til det.

Ta kontakt med Nina Sundqvist for nærmere informasjon.