Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Foto fra originalprospektet
Foto fra originalprospektet

Historisk dokument

16.06.2006

Webredaksjonen har mottatt en kopi av originalprospektet som viser hvordan Grefsen Terrassehus ble presentert tidlig på 70-tallet, og dette er interessant lesestoff for alle som vil vite mer om sameiets historie.

Les originalprospektet (3,74 MB i PDF-format)

Utdrag

«Hensikten med denne nye boligform er å kunne yte beboerne et vidt spekter av servicetjenester ved siden av den rene boligfunksjon. Disse ytelser benevnes gjerne bo-service, og kjennskapet til og ønsket om en slik boligform begynner nu også her i landet å vinne terreng. Det er på bakgrunn av slike tanker at Grefsen Terrassehus har tatt form. Man har forsøkt å kunne gi beboerne et bo-servicetilbud som er variert og avpasset efter de forhold som man i dag må forutsette foreligger.

Denne service mener vi bør ligge i umiddelbar nærhet av boligen, og vi har derfor gått inn for å integrere bo-servicen i anlegget. Vi har valgt en konsentrert bebyggelse, hvor all kommunikasjon mellom den enkelte bolig og de respektive servicefunksjoner kan skje innendørs. Grefsen Terrassehus vil fremtre som én samlet enhet.

Et boliganlegg med bo-service er noe nytt for de fleste, men burde kunne gi mulighet for et miljø som er rikere og mer variert enn det man finner i dagens boligbebyggelse. Det vil ikke preferere spesielle aldersgrupper, idet boligformen skulle passe like godt for unge familier med barn, som for eldre mennesker som kanskje ønsker en mere lettvint, ytre tilværelse. De som står bak prosjektet har hatt den intensjon at Grefsen Terrassehus skal bli et trivelig sted å bo, der det ligger på grensen mellem bybebyggelsen og de store sammenhengende friområder.»

ServicetilbudAv servicetilbud nevnes blant annet:

En stor takk til Dagny Sannes som har tatt vare på prospektet og til Jan Meling som tok kontakt med webredaksjonen!

Har du gamle bilder eller dokumenter?

Før eller siden får mange bilder og dokumenter historisk verdi – også de som er fra vår nære fortid.

Både for nyinnflyttede og for de som har bodd her siden terrassehusene var nye, så kan det være interessant med små glimt fra sameiets historie. Send derfor gjerne inn bilder og dokumenter som kan være av interesse for andre. Eventuelle papirkopier og negativer returneres etter scanning. Kontakt webredaksjonen

Relatert informasjon