Kjelsåstrikken

Sommerrute for Kjelsåstrikken

07.06.2006

Jens Erik Bjønness i 12 E har laget en oversikt som viser Kjelsåstrikkens sommeravgangstider fra Grefsenplatået og Brugata. Den gjelder fra 17. juni til 19. august.

Endringer i sommer som er verd å merke seg, er at vi fra mandag til lørdag på dagtid (kl. 7-18) har 15-minuttersrute, mens vi på kvelden og søndagen har 10-minuttersrute.