BarnFortsatt høyere foreldrebetaling

06.06.2006

Samarbeidsutvalget i barnehagen har vedtatt å opprettholde forhøyet foreldrebetaling på kr 2750,- pr mnd. Årsaken er at barnehagen ikke har mottatt noen konkret sum det offentlige skal spytte inn i kassa med for å kunne tilby maksimalpris.