SjekklisteKlager uten reklamasjonsansvar for entreprenøren

11.04.2006

Etter at rehabiliteringen av vestfasaden er ferdig har alle beboerne fått et reklamasjonsskjema som skulle brukes dersom beboeren hadde noe å klage på. Alle klagene (for blokkene A, E og D) er nå registrert og vurdert av firmaet. Mange seksjonseiere er allerede kontaktet og påklagede forhold er utbedret eller det er gjort avtale om nærmere vurdering. De seksjonseiere som ennå ikke er blitt kontaktet vil bli det nå etter hvert som snøen og kulda har gitt seg.

Styret har registrert noen spesielle klager som er gjengangere, men klagene er ikke gjenstand for reklamasjon d.v.s. forholdet vil ikke bli utbedret av firmaet.

Dette gjelder følgende reklamasjoner:

  1. Stenger under blomsterkasse ikke malt/malingsøl (12 stk)
  2. Blomsterkasse full av hull, ikke fylt med maling, flekker (11 stk)
  3. Brystning dårlig malt (11 stk)
  4. Beslag mot gulv ikke pen/ikke skiftet/ikke pusset opp (9 stk)
  5. Klage fra 7. etg på at vannrenne i forkant av gulvet er borte, står vann på gulv (7 stk)

Ad pkt 1 (12 stk)

Kontrakten inkluderte ikke maling av stengene under blomsterkassene. Noen seksjoner hadde tidligere malt sine stenger, i forskjellige farger og noen hadde ikke tidligere malt stengene. De som selv ønsker å male stengene kan hente - hos vaktmesteren - samme type maling som blomsterkassen har.

Ad pkt 2 og 3 (22 stk)

Kontrakten inkluderer ikke porefylling. Porefylling er en meget kostbar operasjon.

Ad pkt 4 (9 stk)

Beslagene ble normalt ikke tatt av dersom det ikke var registrert betongskader under beslagene. Beslagene vil i alle fall bli skiftet når seksjonseier skal rehabilitere sitt terrassegulv.

Ad pkt 5 (7 stk)

Alle gulvene i 7. etg er blitt rehabilitert på samme måte. Gulvene i Blokk E hadde en nedsenket renne i forkant av gulvet der vannet samlet seg. Derfra har vannet enten fordampet eller trukket inn i betongen og forårsaket mange av de betongskader som ble påvist. Firmaet hadde ikke kontraktsforpliktelse til å rette opp gulvene. To sameiere klager på kostnaden av belegget. Denne sak er for øvrig foreslått som sak på ordinært sameiemøte i april.