Vil du ta ansvar?

07.04.2006

Et nytt årsmøte betyr også et nytt styre. Valgkomiteen har begynt arbeidet med å sette sammen et nytt styre, og trenger derfor tips om sameiere som har lyst til å ta ansvar for fellesskapet. Flere styreplasser skal fylles, og spesielt er det behov for noen som er opptatt av barnehagens drift.

Ta kontakt med Tanja Thorsen - 22 15 80 28 - eller Arve Christensen - 22 22 16 90.