Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Budsjettoverskridelse - rehabiliteringen stanser mandag

01.04.2006

I byggemøtet 31. mars ble det dokumentert at det er vesentlige merkostnader på rehabiliteringsarbeidet med C- og B-blokka. Årsaken er betydelige betongskader med medfølgende økning i strømkostnader.

Styret har derfor besluttet at rehabiliteringsarbeidet stanser mandag 3. april.

Årsmøtet vil bli forelagt to finansieringsalternativer - enten å fordele kostnaden på alle seksjoner, eller at sameiebrøken legges til grunn for seksjonseierne i B og C. Rehabiliteringen vil først kunne starte opp i mai med ferdigbefaring til St. Hans.

Aprilsnarr!