Relevant info

01.03.2006

60 sameiere kom på informasjonsmøtet som ble avholdt 27. februar. Mange av de innspillene som framkom under møtet vil styret gripe fatt i i sitt videre arbeid fram til årsmøtet.