IfNy forsikringsavtale

20.02.2006

Sameiestyret har inngått ny forsikringsavtale med virkning fra 1. januar 2006.

Sameiet har hatt en god skadeutvikling det siste året samtidig - kanskje som et resultat av at sameierne er oppfordret til å ta større egenansvar med forebyggende vedlikehold i egne seksjoner. Det har gitt SGT en lavere prisøkning på polisen enn gjennomsnittet. I år skal sameiet betale kr 950 000,- i forsikringspremie.