Barn som leker ved høyspentledningen (bildet er ikke arrangert).

Samler troppene mot Oslo Vei

09.02.2006

Representanter fra alle vellene og boligselskapene som er berørt av Oslo Veis arbeid for å få gravd ned kraftlinjen, har vært samlet for å diskutere hvilke muligheter grunneierne har til ikke å bli offer for den metoden Oslo Vei har valgt. I de neste to ukene vil grunneierne nå samle inn mer informasjon og fakta.

Samtidig oppfordres alle til ikke å betale inn sitt beløp før vellene og boligselskapene har fått en bedre totaloversikt.

PDF Les felles forslag til oppfølging av prosjekt med nedgraving av høyspentledningen (PDF)