Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Barn som leker ved høyspentledningen (bildet er ikke arrangert).

Samler troppene mot Oslo Vei

09.02.2006

Representanter fra alle vellene og boligselskapene som er berørt av Oslo Veis arbeid for å få gravd ned kraftlinjen, har vært samlet for å diskutere hvilke muligheter grunneierne har til ikke å bli offer for den metoden Oslo Vei har valgt. I de neste to ukene vil grunneierne nå samle inn mer informasjon og fakta.

Samtidig oppfordres alle til ikke å betale inn sitt beløp før vellene og boligselskapene har fått en bedre totaloversikt.

PDF Les felles forslag til oppfølging av prosjekt med nedgraving av høyspentledningen (PDF)