Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

TusenlapperHøy strømregning? Sjekk strømmåleren!

04.02.2006

Noen sameiere har dessverre fått unormalt høy strømregning i år på grunn av feilregistrert målerstand.

Feilen har etter alt å dømme oppstått ved dataregistrering hos vår forretningsfører. Kontrollér derfor målerstanden på egen strømmåler, og sammenlign denne med målerstanden i strømavregningen.

Ved store avvik og mistanke om feil; ta kontakt med OBOS Eiendomsforvaltning AS ved Gro Wøien på telefon 22 86 82 14 eller via e-post gro.woien@obos.no.