Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Høyspentmast20 millioner for å fjerne kraftledningen

27.01.2006

Oslo Vei solgte tomta i Grefsenkollveien for 25 millioner kroner under forutsetning av at kraftledningen ble fjernet. Utredningene startet, den gunstigste traseen ble valgt og den første prislappen var 12-14 millioner kroner.

Etter at nye krav ble definert, steg prislappen til ca 20 millioner, og Oslo Vei tegnet ytterligere to alternative traseer hvorav ett alternativ medfører at «vår» mast blir erstattet med en ny og større endemast.

Nå gjør Oslo Vei det «fiffige» grepet at de setter grunneierne rundt de ulike traseene opp mot hverandre for å få finansiert 75-90 % av regningen gjennom en slags budrunde. For sameiet SGT er vårt bidrag grovstipulert til 1,8 millioner.

Takstmannen som orienterte gav klart uttrykk for at spesielt seksjonene i blokk A, men også deler av blokk B og C, ville få en verdiøkning av at kraftledningene ville bli lagt ned i jorda. Dette ble begrunnet med at gjennomsnittlig markedsverdi er i dag lavere i disse blokkene enn de øvrige.

Oslo Vei vil ta en avgjørelse i midten av mars. Styret vil orientere mer konkret når skriftlig informasjon foreligger.