Temavalg 2005-2006

19.01.2006

Som forrige barnehageår har Rød og Grønn avdeling aldershomogene grupper 3 dager i uken (2 dager fra nyttår). Barna vil ha samvær med barn på samme alder og modningstrinn, og det vil være temaopplegg tilpasset aldersgruppene. Hver gruppe har sin faste turdag, dermed kan turmålene også tilpasses alder, modning og utvikling.

De to øvrige dagene er gruppene aldersblandet, hvilket også er et viktig prinsipp og en forutsetning for naturlig kultur- og kunnskapsoverføring mellom eldre og yngre barn.

Gruppene vil arbeide tverrfaglig, dvs. sørge for at de gjennom året er innom de fem fagområdene. Gul og Blå avdeling vil også samarbeide med felles turdag for 2-åringene og samlinger i smågrupper etter alder og utvikling på tvers av avdelingene.