Søknad om barnehageplass

19.01.2006

1. mars er frist for å søke om barnehageplass fra 1. august.

Søknadsskjema finnes på Oslo kommunes nettside og i barnehagen. Opptaket skjer ved samordning i bydelen.

Sameiere har prioritet, og den regnes fra innflyttingsdato. Husk å skrive innflyttingsdato i feltet «Andre opplysninger».