IfNy forsikringsavtale 1. januar

07.01.2006

Styret har fokusert på hvordan sameiet og den enkelte sameier gjennom forebyggende vedlikehold kan forhindre ulike skader. Målet har vært å få redusert størrelsen på forsikringspolisen vår.

Arbeidet bærer nå frukter. Vårt forsikringsselskap - If - har nå erfart at vi har redusert skadeutviklingen. Det har gitt oss en lavere prisøkning enn gjennomsnittet. Sameiet betaler kr 950 000,- i forsikringspremie.