Bra kontroll

22.12.2005

Den økonomiske statusen viser at sameiet har kr 35.800,- i utestående fordringer på husleie. Av denne summen er det en seksjon som skylder sameiet kr 13.000,- som blir behandlet i forliksrådet.