Bruk container!

22.12.2005

Mange vil nok få julegaver som er pakket inn i store pappesker og kartonger. Å kaste disse på ordinært vis i søppelsjakten går dårlig!

Derfor oppfordres alle til å bruke den grønne containeren utenfor blokk E til denne type avfall, slik at vi unngår tette søppelsjakter.

Husk at julepapir ikke skal legges i returpapirbeholderne.

Les mer om avfallshåndtering