RehabiliteringD-blokka ser lyset til jul

16.12.2005

BMR har lovet at alle i D-blokka får fjernet presenningen til jul, og at nedriggingen av stillaset begynner neste uke. I romjula blir det begrenset jobbing, og gassoppvarmingen blir avslått. Arbeidet med B-blokka starter som planlagt 2. januar.

Dersom den totale rehabiliteringen ikke er ferdig i henhold til avtalen, vil det løpe dagsbøter i henhold til «Norsk Standard».